Hướng dẫn về việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp

con-dau-trongbai

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (DN) 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 08/12/2015.

Theo Nghị định, quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung, mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu trừ trường hợp Điều lệ công ty (CT) có quy định khác thuộc về:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân với Doanh nghiệp tư nhân.

– HĐTV với Công ty hợp danh.

– HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty với Công ty TNHH.

– Hội đồng quản trị với Công ty cổ phần.

Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu Doanh nghiệp phải bao gồm:

– Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

– Số lượng con dấu.

– Quy định về quản lý, sử dụng con dấu.

Mẫu con dấu Doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).
Mỗi Doanh nghiệp có một con dấu thống nhất về nội dung, hình thức, kích thước.

Mã số Doanh nghiệp, tên Doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo Điều 30 và Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP. 

Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP .

DOWNLOAD toàn văn Nghị định 96/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Luật sư Nha Trang

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292

 
Email cho Luật sư Vũ Như Hảo   Like fanpage của Luật sư Vũ Như Hảo   Xem clips của Luật sư Vũ Như Hảo    Website của Luật sư Vũ Như Hảo