LUẬT SƯ HẢO VÀ CÁC CỘNG SỰ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  • xin-giay-phep-xay-dung-nha-o

    "Theo Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014, những trường hợp sau đây không phải xin Giấy phép xây dựng: 1. Công trình bí mật nhà nước. 2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. 3. Công trình nằm trên địa bàn của…"

    Những trường hợp không phải xin phép xây dựng

  • tranh-luan-cuoi-cung

    "MC Phan Anh đã "đáp trả" những ngụy biện trong cuộc tranh luận "gây bão" với một "ê-kip" gần đây trên VTV rằng: "Tôi phải tin VTC chứ vì đó là nguồn tin chính thống, đài TH nhà nước cũng như mọi người tin vào…"

    LUYỆN LÝ TRÍ

LUẬT SƯ NHA TRANG